"Gerçek Sevgi" bulmak istiyorsan altındaki metni okumaya başlayın:

Zayıflıklarımızı Kaldıran Kişi

Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır.

İsa Petrus’un evine geldiğinde onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa’ya hizmet etmeye başladı. Akşam olunca birçok cinliyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu: “Zayıflıklarımızı O kaldırdı, hastalıklarımızı O üstlendi.” (Matta 8:14-17)

İncil’de İsa’nın tek bir sözüyle yaptığı daha pek çok mucize okuruz. Peki ama yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış olan bir peygamberin yaptıklarının bizimle ne ilgisi olabilir? İsa’nın başka hiçbir peygamberde bulunmayan bu özellikleri, sadece insanların Tanrı’nın ne kadar güçlü olduğunu görmeleri için miydi? İnsanlar Tanrı’nın ne olağanüstü şeyler yapabileceğini görsünler ve korksunlar, sonra da korkuyla O’na tapınsınlar diye mi? Kimler insanların kendilerine boyun eğmelerini sağlamak için onları korkutma yolunu tercih ederler? Tanrı da böyle biri olabilir mi?

Tanrı böyle biri olamaz. Nitekim İsa insanları korkutmak için değil, aksine insanları korkularından özgür kılmak için geldi.

Öğrenciler, O’nun (İsa’nın) gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. “Bu bir hayalet!” diyerek korkuyla bağrıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek, “Cesur olun, benim, korkmayın!” dedi. (Matta 14:26-27)

Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O’ndan hoşnudum. O’nu dinleyin!” dedi. Öğrenciler bunu işitince, dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu, “Kalkın, korkmayın!” dedi. (Matta 17:5-7)

Sevgi olan Tanrı diyor ki:Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar.” (1. Yuh. 4:18)

İlk insanlar olan Âdem ve Havva günaha düşüp Aden Bahçesi’nden ayrılmak zorunda kaldıklarında dünya üzerinde Tanrı’nın onlara verdiği egemenliklerini kaybetmişlerdi. O günden beri insanlar artık dünyanın egemeni değildir. Dünya, başını Şeytan’ın çektiği karanlık güçlerin egemenliği altındadır. İnsanlar da dünyada yaşadıkları süre boyunca Şeytan’ın egemenliği altındadırlar. Bunun sonucu olarak insanlar günah işlemeye devam ederler. İsa’nın dediği gibi “günah işleyen herkes günahın kölesidir” (Yuhanna 8:34). Günahın ücreti ise ölümdür (Rom. 6:23), yani Tanrı’dan sonsuza dek uzak kalmak.

Karanlık güçlerin egemen olduğu karanlık dünyada insanlar korku içinde yaşarlar. Çünkü Tanrı insanların zayıflıklarını kaldırmak isterken, karanlığın güçleri insanların zayıflıklarını kullanarak onları yönetir. İçine doğdukları karanlık dünyada ışığı tanımayan insanlar körleşmişlerdir ve bu nedenle Tanrı’nın gerçeğini göremezler.

Tanrı’nın görünümü olan Mesih’in yüceliğiyle ilgili Müjde’nin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye, bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir. (1. Yuh. 3:8)

Tanrı ışıktır, O’nda hiç karanlık yoktur (1. Yuhanna 1:5).

İnsanları karanlıktan ışığa çıkarabilecek olan tek kişi İsa Mesih’tir. O, bu nedenle insan bedeninde dünyaya geldi.

Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim. (Yuh. 12:46)

Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis’i, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı.  Bunu, ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. (İbr. 2:14-15)

İsa, uzun yıllar önce dünyada yaşamış, ama söyledikleri ya unutulmuş ya da insanlar tarafından çarpıtılmış ve bundan olayı artık dünya için bir anlamı kalmamış olan eski bir peygamber değildir. 2000 yıl önce cinleri kovan İsa, bugün de O’nun adıyla dua ettiğinde aynı şekilde cinleri kovabilir. Çünkü O bütün insanları karanlığın egemenliğinin kölesi olmaktan kurtarıp özgür kılmak, insanların yaratılışın en başında sahip olduğu gücü ve yetkiyi onlara tekrar geri vermek ve onları Tanrı’nın büyük ailesinin bir parçası yapmak için gelmiştir.

(İsa) Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi. (Kol. 2:15)

Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi. (Yuhanna 1:12)